Reklamacije
Ako prilikom otvaranja i isprobavanja uređaja u roku tri dana od prijema primjetite da ne funkcioniše i da je neispravan onda nam se možete javiti na e-mail: info@auditpro.ba ili pozvati broj 061 096 085 gdje ćete nam dati Vaše podatke, broj računa i opis kvara. Nakon toga ćemo Vam javiti da li se proizvod može zamjeniti, da li se može dobiti povrat novca ili da li je potrebno da pošaljete arikal u ovlašteni servis.

Povrat robe za artikle koji su standardni na našoj zalihi je moguć gdje kupac plaća trošak dostave.
Robu koja se poruči greškom kupca, a nije standardna roba sa naše zalihe se ne može vratiti, zato Vam na raspolaganju stoji naš tim podrške dane bi došlo do greške kod naručivanja.

Naša podrška dostupna je radnim danima od 9 do 17h.

Povrat robe
100% Garancija na kupovinu
Omogućavamo povrat robe u roku od 15 dana od kupovine i garantujemo povrat novca za robe koje su sa redovne zalihe, dok za robe koje nisu sa redovne zalihe nema povrata osim u slučaju neispravnosti i oštečenja prilikom transporta. Kupac je dužan snositi SVE troškove koji nastanu pri povratu predmeta kupovine. (više o tome u nastavku).

Mogućnost otkazivanja ugovora u skladu sa čl. 41 Zakona o zaštiti potrošača BiH.
Za ugovore sklopljene na daljinu, potrošač ima pravo da u roku od 15 dana dostavi pismeno obavještenje, da odustaje od ugovora, bez da je dužan navesti razlog te odluke. Obavijest se smatra valjanom, ukoliko se pravovremeno pošalje. Trošak povrata robe snosi kupac.

Ako Vam je isporučena neodgovarajuća ili oštećena roba, istu možete vratiti u zakonskom roku od 15 dana po prijemu robe. Roba mora biti nekorištena, neoštećena i u originalnoj ambalaži. Cijeli iznos kupovine će Vam se vratiti putem ličnog bankovnog računa najkasnije u roku od 15 dana od povrata robe. Kupac je dužan snositi troškove koji nastanu pri povratu predmeta kupovine.

Kupac naručene robe, prema prethodno navedenim uslovima, istu ne može vratiti u slučaju:

-ako je otvoren sigurnosni pečat ili je roba otpakovana iz originalne ambalaže,
-ako je oštećena naljepnica, koja osigurava proizvod od neovlaštenog servisiranja,
-ako je proizvod izrađen u skladu sa uputstvima korisnika i prilagođen njegovim potrebama.

Audit Team BH d.o.o. nije dužna prihvatiti robu, ako je ista uništena, pokvarena, ako su izgubljeni dijelovi ili se količina smanjila, osim ako je bila u istom takvom stanju kod prijema, a kupac/naručitelj je o tome obavijestio vlasnika trgovine ili dostavljača robe. Također Audit Team BH d.o.o. neće prihvatiti robu ukoliko prethodno nije dogovoren povrat sa kupcem i obrazloženi razlozi povrata. Račun MORA biti priložen uz robu. Izvangarancijsko vraćanje primljene robe firmi u roku od petnaest (15) dana od prijema se smatra povlačenjem narudžbe. Kupac je dužan snositi SVE troškove koji nastanu pri povratu predmeta kupovine.