Kompanija je među vodećim svjetskim predstavnicima metaloprerađivačke industrije. Kompanija razvija svoj uspjeh sa odličnim sinergijama i tri proizvodna segmenta (ručni alati, dijelovi za kovanje i sinteriranje i specijalni strojevi) koji kompaniji pružaju uravnotežen portfolio aktivnosti. ** Pouzdani odnosi sa dobavljačima ** su takođe veliki faktor uspjeha.

You've just added this product to the cart: