Garancija
Svi proizvodi u prodaji imaju garanciju uvoznika ili proizvođača, kao i osiguran servis i rezervne dijelove u BiH. Za ostvarivanje garancije i servisno održavanje, možete se obratiti najbližem ovlaštenom servisu. Pri ostvarivanju garancije važe garancijski uslovi navedeni na garancijskom listu, koji mora biti priložen uz svaki proizvod, ili je sadržan u računu. Garancija vrijedi samo ako se poštuju uputstva na garancijskom listu ili uz predočenje kopije računa.

Podatak o garanciji je dat za svaki proizvod. Ako tog podatka nema, proizvod nema garanciju ili taj podatak trenutno nije poznat. U tom slučaju, kupac nas može kontaktirati, kako bismo mu dali aktuelne podatke.

Kupac je po preuzimanju robe dužan provjeriti istu zbog mogućih nepravilnosti ili oštećenja, i ODMAH prijaviti dostavljaču, te se nakon toga s vlasnikom online trgovine dogovoriti za zamjenu robe ili povrat novca. Naknadno prijavljivanje izvangarancijskih grešaka ili oštećenja, Audit Team BH d.o.o. nije dužna rješavati, jer nije moguće utvrditi da li je do greške došlo prije ili nakon isporuke robe.